Algemene Toelichting bij de begrotingscontrole 2017

27 april 2017

Onze FOD ondersteunt de procedure voor het opstellen van de begroting van de sociale zekerheid. De gegevens van alle OISZ worden geconsolideerd in synoptische tabellen en de door de regering genomen beslissingen tijdens het begrotingsconclaaf worden hierin geïntegreerd.

Per jaar worden er twee begrotingsoefeningen gemaakt: de initiële begroting in september-oktober en de begrotingscontrole in maart-april. Onze FOD biedt niet alleen ondersteuning voor de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen, maar ook voor alle andere speciale stelsels, zoals het stelsel van overzeese sociale zekerheid, alsook voor de stelsels van sociale bijstand en de pensioenen van de overheidssector.

Elke begrotingsoefening wordt afgesloten met het opstellen van een Algemene Toelichting bij de begroting, die wordt ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Algemene Toelichting voor de begrotingscontrole 2017 werd onlangs ingediend en is beschikbaar op de website van De Kamer. Onze FOD heeft het volledige deel met betrekking tot de sociale bescherming opgesteld. Hieronder vindt u de link naar dit deel. In de inleiding wordt de wet van 18 april 2017 tot hervorming van de financiering van de sociale zekerheid in het kort uitgelegd. Bovendien werden voor de eerste keer de stelsels van de overheidspensioenen integraal geconsolideerd met de andere stelsels van de sociale zekerheid. De begrotingstabellen met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector kregen ook een nieuwe voorstelling: gedetailleerder dan voorheen en volledig afgestemd op de structuur van de tabellen van de andere stelsels van de sociale zekerheid. 

Toelichting Begrotingscontrole 2017 Sociale zekerheid (.pdf)