Algemene toelichting bij de initiële begroting 2023

17 november 2022

Onze FOD ondersteunt de procedure voor het opstellen van de begroting van de sociale zekerheid. De voorstellen van begrotingen van alle Openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ) worden geconsolideerd in synoptische tabellen en de weerslag van de door de regering genomen beslissingen tijdens het begrotingsconclaaf worden hierin geïntegreerd.

Dit gebeurt tweemaal per jaar: de initiële begroting in september-oktober en de begrotingscontrole in maart-april. Onze FOD biedt daarbij niet alleen ondersteuning voor de sociale zekerheidsstelsels van de werknemers en de zelfstandigen, maar ook voor alle andere speciale stelsels, zoals het stelsel van overzeese sociale zekerheid, alsook voor de stelsels van sociale bijstand en de pensioenen van de overheidssector.

Elk van deze begrotingsoefeningen wordt afgesloten met het opstellen van een Algemene Toelichting bij de begroting, die wordt ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Onze FOD stelt het volledige deel met betrekking tot de sociale bescherming, dat de voornoemde stelsels omvat, op. Hieronder vind je de link naar dit hoofdstuk uit de Algemene Toelichting bij de initiële begroting voor het dienstjaar 2023: De stelsels van sociale bescherming (.pdf)

Op de website van De Kamer kan je de volledige Algemene Toelichting bij de begroting (.pdf) raadplegen.