Alle cijfers over België 2016

18 november 2016

 

Op 1 januari 2016 telde ons land 11.267.910 inwoners.Tussen 1994 en 2014 is de levensverwachting met 4,4 jaar gestegen. Een werknemer verdient gemiddeld 3.414 euro bruto per maand. In België leeft 14,9% van de bevolking in een huishouden dat over een inkomen beschikt dat lager is dan de armoedegrens. In 2015 lag de armoedegrens op 1.083 euro voor een alleenstaande en op 2. 274 euro voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen.

Deze cijfers komen uit de jaarlijkse brochure Kerncijfers van Statistics Belgium, de algemene directie Statistiek van de FOD Economie. De brochure bevat basiscijfers over bevolking, samenleving, grondgebied, leefmilieu, economie, vastgoed, bouw, mobiliteit en vervoer in België.

Duidelijke kaarten, tabellen en grafieken tonen niet alleen de Belgische trends maar plaatsen ze eveneens in Europees perspectief. Media, beleidsmakers, burgers, ondernemers, onderzoekers, enz. gebruiken deze cijfers dagelijks.

Brochure Kerncijfers - Statistisch overzicht van België 2016