Arbeidsomstandigheden aan boord van schepen

Persbericht
1 augustus 2014

Om het welzijn en de goede arbeidsomstandigheden aan boord van schepen te garanderen is een nieuw protocolakkoord afgesloten tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Sociale Zekerheid. Daardoor wordt het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende overheidsdiensten mogelijk gemaakt. De Scheepvaartcontrole zal bovendien als enige centrale instantie de conformiteit van de schepen ten opzichte van alle Maritieme Verdragen kunnen nagaan. De huidige controles die vooral gericht zijn op de veiligheid en beveiliging van de zeeschepen, worden nu uitgebreid naar de levens- en arbeidsomstandigheden van het personeel aan boord.

Persbericht (.pdf)