Armoederisico op hoogste niveau sinds begin van de EU-SILC meting: 16,4%

2 december 2019

De FOD Sociale Zekerheid verricht jaarlijks een analyse van de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming op basis van de Europese sociale indicatoren.

Sinds 2005 worden er in de EU jaarlijks enquêtes afgenomen over de inkomens en levensomstandigheden van burgers (EUSILC). Het  armoederisico in België blijkt uit de recentste cijfers nog nooit zo hoog te zijn geweest. Iemand heeft een risico op armoede als hij minder dan 60% van het mediaan beschikbaar inkomen in België verdient. Voor een alleenstaande lag de Belgische armoededrempel in 2018 op 1.187 euro per maand, voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen op 2.493 euro per maand.

Vóór 2015 bleef het armoederisico over de gehele bevolking nog stabiel als gevolg van uiteenlopende trends voor verschillende bevolkingsgroepen (zoals o.a. een verbetering voor ouderen die het grotere armoederisico bij laaggeschoolden compenseerde).

Sinds 2015 is er echter een relatief scherpe stijging. Momenteel heeft 16,4% van de bevolking een inkomen dat lager is dan 60 % van het mediaan beschikbaar inkomen in België.

Er zijn opvallende verschillen op basis van leeftijd, nationaliteit en regio:

*  Het armoederisico onder ouderen (16,7%) is sinds 2015 opnieuw aan het stijgen nadat het sterk was gedaald. Dit ligt in lijn van het armoederisico voor de globale bevolking. De laagste inkomens onder ouderen blijven wel verder stijgen, maar komen in mindere mate dan de voorgaande jaren boven de armoedegrens.

* Het armoederisico onder de bevolking op actieve leeftijd (14,9%) stabiliseert in 2018 na opeenvolgende stijgingen in de vorige jaren.  In deze bevolkingscategorie neemt de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden wel verder toe, zowel op het vlak van tewerkstellingsgraad als qua armoederisico. 

* Na een aantal jaar fluctuaties zonder duidelijke stijgende of dalende trend neemt het percentage kinderen dat leeft in een gezin met een armoederisico sterk toe tussen 2016 en 2018. Het bedraagt nu 20,6%  

* Ook in de nieuwste cijfers blijft België nagenoeg het hoogste armoederisico in de EU  noteren voor personen met een niet EU-nationaliteit (48,3% - 10% hoger dan het EU-gemiddelde).

* Er blijven belangrijke verschillen bestaan tussen de armoedeniveaus van de verschillende regio’s.  Deze verschillen zijn tijdens de meest recente jaren verder toegenomen, met een stijging in Wallonië en een eerder stabiel niveau in Vlaanderen.  In Wallonië bedraagt het armoederisico 21,8%, ruim dubbel zo hoog dus als in Vlaanderen (10,4%).

Lees de volledige Analyse van de evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in België