Belgisch Nationaal Hervormingsprogramma 2017 gepubliceerd

9 juni 2017

Het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) geeft de hoofdlijnen aan van het socio-economisch beleid in België en kadert in de Europa 2020 strategie. De FOD Sociale Zekerheid (DG Beleidsondersteuning en -coördinatie) is actief betrokken bij de coördinatie en de redactie van het programma. Het beschrijft hoe ons land gereageerd heeft op de specifieke aanbevelingen, ontvangen in het kader van het Europees Semester. 

Bovendien bevat het programma een overzicht van de genomen maatregelen voor de realisatie van de kwantitatieve doelstellingen die door België werden vooropgesteld in het kader van Europa 2020. Daarbij oa de vermindering van de risicogroep voor armoede of sociale uitsluiting met 380.000 mensen tegen 2020 (EU-SILC 2018) in vergelijking met 2010 (EU-SILC 2008). 

Voor die doelstelling vind je een stand van zaken en recente maatregelen van de federale overheid, gewesten en gemeenschappen op volgende vijf domeinen: 

  • de sociale bescherming van de bevolking (algemeen), 
  • het terugdringen van de kinderarmoede, 
  • de actieve insluiting van mensen ver van de arbeidsmarkt, 
  • de strijd tegen inadequate huisvesting en dakloosheid en 
  • de opvang en integratie van mensen met een migratieachtergrond. 

Het Nationaal Hervormingsprogramma dient als basis voor het multilateraal toezicht om de vooruitgang van de lidstaten in de richting van de gemeenschappelijk overeengekomen doelstellingen te evalueren. 

Lees het Nationaal Hervormingsprogramma 2017