Belgisch - Quebecs socialezekerheidsverdrag

18 juli 2023

Nadat op 19 april 2023 het socialezekerheidsverdrag tot wijziging van het socialezekerheidsverdrag van 28 maart 2006 tussen België en Quebec werd ondertekend en waarvan nu de ratificatieprocedure bezig is, heeft de FOD Sociale Zekerheid, in afwachting van de parlementaire goedkeuring van dit verdrag, een Quebecse delegatie ontvangen om de praktische toepassingsmodaliteiten ervan voor te bereiden. 

De FOD Sociale Zekerheid is immers bevoegd voor het onderhandelen, afsluiten en interpreteren van bilaterale socialezekerheidsverdragen tussen België en niet-EU-landen en is tevens verantwoordelijk voor een correcte praktische toepassing van deze verdragen. Door deze verdragen garanderen en beschermen we de socialezekerheidsrechten van mobiele burgers van en naar derde landen.

Meer info