Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid

6 januari 2017

De recentste editie van het BTSZ bevat, naast een bijdrage van Frank Vandenbroucke over Sociaal beleid in de muntunie ook diverse artikels over de 20ste verjaardag van het Handvest van de sociaal verzekerde.

Het handvest is een tool in volle evolutie. Het is zeker een stap vooruit voor de sociaal verzekerde. Maar na 20 jaar zijn hervormingen aan de orde. Enkele hervormingen zijn al gestart en anderen komen snel aan de beurt. Zo bijvoorbeeld de problematiek van de automatisch toegekende uitkeringen of de evenwichtige toepassing van artikel 20 inzake moratoire interesten. Maar de grootste hervorming zou er in bestaan de mensen voor wie het handvest bedoeld is, er meer bij te betrekken.

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context.

Editie 1/2016
Editie 4/2015