Bestuursovereenkomst 2020-2021

15 oktober 2020

De nieuwe bestuursovereenkomst werd gevalideerd door het Directiecomité op 25 juni 2020 en ondertekend door de Minister De Block op 28 september 2020. Ze bevat de verbintenissen van de FOD Sociale Zekerheid die tijdelijk werden gedefinieerd, in afwachting van een nieuwe regering, en gelden voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Zodra de beleidsprioriteiten van onze nieuwe ministers bekend zijn, worden deze verbintenissen opnieuw bekeken mede op basis van onze resultaten van 2020.

De FOD Sociale Zekerheid werkt actief mee aan de voorbereiding van maatregelen om de negatieve sociale en economische gevolgen van de COVID-crisis voor veel burgers en de meest getroffen sectoren te verzachten. De FOD stelt tegelijkertijd alles in het werk om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen en projecten te realiseren die tegemoet komen aan de behoeften en eisen van onze klanten.

Het geheel zal deel uitmaken van het toekomstig bestuursplan 2021.

Bestuursovereenkomst 2020-2021 (.pdf)