Bestuursovereenkomst van de FOD Sociale Zekerheid 2016-2018

11 maart 2016

Op 03 maart 2016 werd de eerste bestuursovereenkomst van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ondertekend. Het document bevat de strategische planning van de organisatie voor een periode van 3 jaar en de vertaling van die strategie in operationele doelstellingen voor de periode 2016-2018. 

De hoeksteen van de bestuursovereenkomst van de FOD is de verbetering van zijn wendbaarheid, efficiëntie en werkcultuur. De FOD wil een wendbare en menselijke organisatie zijn in dienst van de sociale zekerheid en sociale bescherming.

De nieuwe bestuurovereenkomst wordt georganiseerd rond 4 grote assen:

  • de hervormingsagenda van de Federale Regering inzake sociaal beleid proactief ondersteunen;
  • een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de eindgebruikers van de FOD verzorgen en tot een expertisecentrum uitgroeien op het vlak van archivering;
  • op proactieve wijze de strijd tegen de sociale fraude ondersteunen en het "compliance"-aspect van haar toezichthoudende taken versterken ;
  • de kwaliteit en efficiëntie van de organisatie versterken.

Bestuursovereenkomst FOD Sociale Zekerheid