Bezoek van de Ecole nationale d’Administration (FR)

23 juni 2017

De FOD Sociale Zekerheid organiseerde vorige vrijdag 23 juni een presentatie over het Belgisch socialezekerheidssysteem en zijn uitdagingen voor 110 inspecteurs van de "Action sanitaire et sociale" (IPASS), in het kader van een vormingsmodule die werd gecoördineerd door de "Ecole nationale d’administration française" (ENA).

Het doel van die vormingsdagen is een kennismaking met of verdieping van de kennis van de Europese Unie en de verschillende sociale en gezondheidsprogramma's. De opleiding vond plaats in de lokalen van de Europese en de Belgische instellingen. Gedurende verschillende jaren reeds organiseert de ENA een jaarlijkse studiereis voor de belangrijkste inspecteurs van de IPASS. Die studiereis is de Europese module in hun parcours. De opleiding van deze mensen wordt gecoördineerd door de "Ecole des hautes études en santé publique de Rennes" (EHESP).

Na een korte inleiding over de instellingen van de sociale zekerheid en hun beleid, ging de aandacht naar de uitdaging en opdrachten waarmee ze worden geconfronteerd evenals de planning, opvolging en evaluatie van het gerelateerde beleid. Deze presentatie van de FOD Sociale Zekerheid was het sluitstuk van de ENA studieweek waarbij de deelnemers verschillende vertegenwoordigers van de Europese instellingen konden ontmoeten.

Ecole des Hautes études en Santé publique

Ecole nationale d’Administration