Brochure Sociale Zekerheid 2022

9 mei 2022

De FOD Sociale Zekerheid publiceert een nieuwe editie van de brochure “Sociale Zekerheid”.

Ze biedt een overzicht van de belangrijkste rechten en principes van de verschillende takken van Sociale Zekerheid.

Deze brochure kwam tot stand dankzij de samenwerking en expertise van de volgende organisaties: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), POD Maatschappelijke Integratie, FOD Sociale Zekerheid.

Sociale Zekerheid 2022 (.pdf)