Brochure Sociale Zekerheid: editie 2016

9 juni 2016

De nieuwe versie van onze brochure "Alles wat je altijd wilde weten over de sociale zekerheid" staat nu online. Ze verklaart in duidelijke taal wat je moet weten over de Belgische sociale zekerheid.

Het klassieke sociale zekerheidsstelsel valt globaal genomen uiteen in drie stelsels: een stelsel voor werknemers in de privé sector, een stelsel voor zelfstandigen en een stelsel voor (federale) ambtenaren. De brochure vertrekt vanuit het werknemersstelsel en geeft de verschilpunten met de andere stelsels aan. De meeste mensen zijn immers aan het werknemersstelsel onderworpen.

Wat is de sociale zekerheid? In welke domeinen speelt ze een rol? Hoe wordt ze gefinancierd? Is er een verschil tussen sociale uitkeringen en sociale bijstand? Wat zijn de verschillende uitkeringen en bijslagen? En de bedragen ervan? De begrotingen?

De editie 2016 helpt je om de werking van ons solidariteitssysteem beter te begrijpen. Het is een praktisch document voor zowel leken als specialisten.

Brochure Sociale Zekerheid 2016