BTSZ 1/2022: POSTING.STAT

5 mei 2023

In de bijdrage van Frederic De Wispelaere en Lynn De Smedt wordt het project Posting.Stat besproken, dat tot doel heeft de statistische gegevens over gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (EU) uit te breiden.

Het project verzamelde en analyseerde administratieve gegevens van de 6 belangrijkste uitzendende en ontvangende EU-lidstaten om aanvullende statistische gegevens te verkrijgen over de omvang, kenmerken en gevolgen van detachering binnen de EU.

De studie richtte zich ook op de omvang en de kenmerken van schendingen van het arbeidsrecht en de sociale rechten in verband met detachering binnen de EU.

In de studie wordt benadrukt dat rekening moet worden gehouden met methodologische beperkingen en lacunes in de statistische gegevens over intra-EU-detachering. Ook wordt de context van tijdelijke arbeidsmobiliteit behandeld binnen de bredere context van intra-Europese arbeidsmobiliteit in het algemeen.

POSTING.STAT: intra-Europese arbeidsmobiliteit via detachering in kaart gebracht (.pdf)