BTSZ 2016 edities 3 en 4 on line

12 december 2017

De editie 2016/3 zn 4 van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) zijn gepubliceerd. Je leest er onder meer volgende bijdragen in:

 • Permanente loonlastenverlagingen voor oudere werknemers. Effectief instrument voor behoud van tewerkstelling en voor uitstel van brugpensioen? Andrea Albanese en Bart Cockx;
 • Het tijdskrediet eindeloopbaan. Verlengt het de beroepsloopbaan? Andrea Albanese, Bart Cockx en Yannick Thuy;
 • De administratief-technische origine van de sociale zekerheid in België. een apart oorlogsverhaal. Raphaël Van Lerberghe;
 • Voorstel tot herziening van de EU-wetgeving omtrent de coördinatie van socialezekerheidsstelsels: een kritische bespreking met een specifieke focus op België. Frederic De Wispelaere en Jozef Pacolet;
 • Europees digest – internationaal digest. Cécile Barbier;
 • Fit for the labour market? An effort to reduce inactivity traps in the transition from benefit to work in the Belgian sickness and disability system; Tine Hufkens, Linde Buysse, Natascha Van Mechelen and Gerlinde Verbist
 • Healthcare reform in times of economic turmoil in Japan: the era of cost containment from 1990 to Abenomics.
  Frederic Van Peteghem;
 • Developments of social Europe
 • European digest – international digest; Cécile Barbier.

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context.

BTSZ 2016