BTSZ: Liber Amicorum Bernhard Spiegel

2 juli 2024

Verschillende leden van de Administratieve Commissie, onder wie enkele medewerkers van onze FOD, en vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap publiceerden een themanummer van het BTSZ ter ere van Bernhard Spiegel. Dit boek bundelt artikels over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in de EU en de regels die nodig zijn voor het vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen.

In dit liber amicorum wordt de carrière van Bernhard Spiegel gevierd door collega's en vrienden die met hem hebben samengewerkt in de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ('Administratieve Commissie') en in het Netwerk van juridische deskundigen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid en het vrije verkeer van werknemers (eerst trESS, toen FreSsco en nu MoveS). De academische wereld en het openbaar bestuur verenigen zich door de uiteenlopende bijdragen van wetenschappers en ambtenaren. Het is in deze twee werelden dat Bernhard Spiegel enorme erkenning heeft gekregen voor zijn expertise. Je zou kunnen zeggen dat hij het beste van beide werelden vertegenwoordigt, waardoor hij een meester is in de theoretische en praktische aspecten van de EU-coördinatie van socialezekerheidsstelsels.

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid: Liber Amicorum Bernhard Spiegel (.pdf)