BTSZ nieuwe editie

12 december 2019

In mei 2019 werd een conferentie over 60 jaar coördinatie van de sociale zekerheid vanuit het perspectief van de werknemers georganiseerd door HIVA - Research Institute for Work and Society.

Deze conferentie bood de gelegenheid om de historische context, de huidige sociale en politieke context en de toekomstige uitdagingen te bespreken. Deze editie van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid bevat een aantal papers die voor deze conferentie zijn voorbereid.

BTSZ 2019/1