Cijfer in de kijker: Het ‘Social Scoreboard’ en de monitoring van de Europese Pijler van Sociale Rechten

22 mei 2023

In een artikel van november 2020 gewijd aan de ‘Social Protection Performance Monitor’ (SPPM), presenteerden we een reeks monitoringinstrumenten ontwikkeld op het niveau van de Europese Unie om de sociale situatie van de lidstaten te evalueren. Hierin vermeldden we het bestaan van het Social Scoreboard, dat een aanvulling vormt op de bestaande instrumenten (met name de ‘Employment Performance Monitor’ en de eerder vermelde SPPM).

Sindsdien heeft de Commissie een herziening van het Social Scoreboard voorgesteld, met een nieuwe lijst van kernindicatoren, die in juni 2021 door de ‘Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken’ (EPSCO) werd goedgekeurd.

In dit nieuw artikel zullen we eerst de context van het ontstaan van het Social Scoreboard bekijken en de Europese Pijler van Sociale Rechten bespreken. Hiernaast stellen we de indicatoren waarop dit monitoringsinstrument is gebaseerd voor en analyseren we de laatste trends voor België.

Het ‘Social Scoreboard’ en de monitoring van de Europese Pijler van Sociale Rechten