Cijfergegevens over sociale zekerheid

10 mei 2017

De FOD Sociale Zekerheid publiceert een nieuwe editie van de Lange Statistische Reeksen. 

Dit zijn basisstatistieken met gegevens van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). Ze tonen een overzicht van de cijfergegevens over de sociale zekerheid gedurende 30 jaar.

Het overzicht bevat ook een selectie van macro-economische cijfers die zijn toegevoegd als referentiekader. De bronnen van deze gegevens zijn de Nationale Bank, het federaal Planbureau, de FOD WASO en de FOD Financiën.

De volgende weken publiceren we verschillende concrete voorbeelden met een korte interpretatie van de gegevens.

Lees verder