Cijfergegevens sociale bescherming: Vade Mecum 2017

30 januari 2018

De cluster ”Financiën en Statistieken” van de DG Beleidsondersteuning en -coördinatie publiceert het Vade Mecum 2017.

De editie 2017 van het “Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België” is beperkt tot de statistische gegevens met betrekking tot de bijdragen en de sociale prestaties van de verschillende stelsels.

  • De delen 1 en 2 zijn gewijd aan de statistieken van het stelsel van de werknemers en aan het stelsel van de zelfstandigen. Ze bestrijken de periode 2011-2015.  
  • Deel 3 betreft het stelsel geneeskundige verzorging.
  • De delen 4 en 5 betreffen respectievelijk de sociale bijstandsregeling en de stelsels van sociale bescherming buiten globaal beheer . Ten slotte werden in de bijlagen over het indexmechanisme en het ambtenarenstelsel enige statistieken opgenomen.

Contact: dgBeSoC@minsoc.fed.be

Vade Mecum van de cijfergegevens van de sociale bescherming in België – statistisch gedeelte