Cijfers sociale bescherming 2016

22 januari 2019

De FOD Sociale zekerheid publiceert de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure. Die geeft een overzicht van de voornaamste bijgewerkte cijfers van uitgaven en ontvangsten van de Belgische en Europese sociale bescherming. 

Het eerste gedeelte bevat de statistische gegevens van België voor het jaar 2016. 

In het algemeen verlagen de uitgaven voor sociale bescherming licht tussen 2015 en 2016: 30,26 % van het BBP in 2015 en 29,63 % van het BBP in 2016. In vergelijking met de gegevens van 2015, merken we een vermindering in de uitgaven in verband met de werkloosheid, deze dalen van 3,09% van het BBP in 2015 naar 2,54% van het BBP in 2016. De tendens tot afname van 2015 handhaaft zich in 2016.

Deze evolutie is het resultaat van verschillende regeringsmaatregelen zoals de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen en het verhogen van de leeftijdsvoorwaarden voor de vrijstelling  van de inschrijving als werkzoekende.

De uitgaven in verband met ouderdom (rustpensioenen, bescherming tegen ontoereikend inkomen, gebrek aan zelfstandigheid in het dagelijkse leven, ...) dalen van 10,89 % van het BBP in 2015 tot 10,78 % van het BBP in 2016. De uitgaven voor ziekte en geneeskundige verzorging dalen eveneens licht van 7,74% van het BBP in 2015 tot 7,47% van het BBP in 2016.

In 2016 bedroegen de ontvangsten van sociale bescherming 29,46% van het BBP, of 125 miljard euro. Ten opzichte van 2015 is er een afname van de bijdragen van werkgevers. Die vormen het belangrijkste deel van de totale ontvangsten van de stelsels van sociale bescherming: 39,42% in 2016tegenover 40,67% in 2015. Deze vermindering is voornamelijk het gevolg van de regeringsmaatregelen inzake de taxshift.

Het tweede gedeelte bevat de vergelijking van de gegevens 2015 van ons land met deze van de andere lidstaten van de Europese Unie (bij de opmaak van deze brochure de recentste door Eurostat gepubliceerd). Enkele gegevens zijn nog voorlopig; andere zijn ramingen.

ESSOBS brochure