Cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming

1 februari 2016

De FOD Sociale Zekerheid publiceert de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure (ESSOBS: Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming). Ze geeft een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.

Het eerste gedeelte bevat de voorstelling van de statistische gegevens van België voor 2013. Het tweede gedeelte geeft de vergelijking van de gegevens voor 2012 van ons land met deze van de andere lidstaten van de Europese Unie. 

De brochure is vooral een beknopte bron van cijfers over de sociale bescherming voor alle doelgroepen. De FOD sociale zekerheid verzamelt deze cijfers bij zijn verschillende partners om te voldoen aan zijn internationale rapporteringsverplichtingen.

ESSOBS data 2013