Coming2Belgium en Leaving Belgium: vernieuwde presentatie

28 maart 2017

Kom je naar België om er te wonen, te werken, te studeren, of van je pensioen te genieten? Keer je terug na een verhuis naar het buitenland? Om te weten wat je rechten en plichten in België zijn is er de simulatietool Coming2Belgium. 

Het gebruik is zeer eenvoudig:  kies nationaliteit, land van herkomst en statuut plus een specifiek thema: kinderbijslag, pensioenen, terugbetaling van medische kosten, arbeidsongeschiktheid, betaling van sociale bijdragen, …. Meteen krijg je dan de correcte informatie die bij jouw situatie past. De simulatietool Leaving Belgium is er voor mensen die (hebben) bij(ge)dragen aan de sociale zekerheid en naar het buitenland vertrekken. Het gebruik is gelijkaardig als dat van Coming2Belgium.

Beiden hebben nu een nieuwe "look & feel" gekregen en zijn ontwikkeld in een toekomstgerichte technologie. Zo werken ze nog nauwkeuriger en makkelijker om jouw informatie te vinden. De tools zijn het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen alle instellingen van sociale zekerheid onder de coördinatie van de FOD Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid (KSZ) en Smals.

Coming2Belgium
Leaving Belgium