Comité voor sociale bescherming: jaarverslag 2022

23 november 2022

Het jaarverslag 2022 van het Comité voor sociale bescherming (SPC) beantwoordt aan de kerntaak van het comité om de sociale situatie in de EU en het beleid inzake sociale bescherming in de lidstaten op te volgen.

In 2022 heeft de Russische invasie van Oekraïne een nieuw economisch en geopolitiek klimaat geschapen. De daaruit voortvloeiende hogere energie- en grondstoffenprijzen, verstoringen van de voorziening en grotere algemene onzekerheid bedreigen het post-pandemische herstel van Europa en dragen bij tot een verslechtering van het sociale en economische klimaat.

Hoge energieprijzen, stijgende inflatie en de hogere algemene kosten van levensonderhoud kunnen veel huishoudens in een precaire economische situatie brengen en dreigen de vooruitgang van de afgelopen jaren bij het terugdringen van werkloosheid, armoede en ongelijkheid in veel landen terug te draaien.

Daarnaast legt de toestroom van vluchtelingen in Europa een grote druk op de stelsels voor sociale bescherming en sociale insluiting in heel Europa.

Onze FOD coördineert de Belgische delegatie in het Comité en in zijn Indicatoren Subgroep. 

Het verslag is alleen in het Engels beschikbaar.

Social Protection Committee Annual report 2022 (.pdf)

Social Protection Committee – Country profiles (.pdf)