Commissie Arbeidsrelatie: Jaarverslag 2015

1 juni 2016

In het Jaarverslag 2015 presenteert de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) de genomen beslissingen van het voorbije jaar. Verder bevat het jaarverslag een evaluatie van de Arbeidsrelatiewet.

In 2015 velde de commissie 17 beslissingen. Er werden 5 dossiers ingediend voor de sector “adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering” en 3 dossiers voor de sector van de “computerconsultancy”. De dossiers werden behandeld binnen de voorziene termijn van 3 maanden. 12 dossiers werden onontvankelijk verklaard. In 3 dossiers werd beslist tot een relatie als werknemer, waarvan 2 bij wijze van “herkwalificatie”. In 2 dossiers werd een relatie als zelfstandige bevestigd.

De Arbeidsrelatiewet moest twee jaar na haar inwerkingtreding geëvalueerd worden door de Nationale arbeidsraad en de Hoge raad voor zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen. Daaruit blijkt een grote continuïteit in de werking van de commissie. De beoordeling van de arbeidsrelatie gebeurt grotendeels op grond van de algemene criteria. Het aantal aanvragen blijft eerder beperkt. Daarom zou de naambekendheid van de commissie gepromoot moeten worden. De mogelijkheden van de commissie zelf zijn eerder beperkt. 

Jaarverslag 2015 (.pdf)