Commissie arbeidsrelaties: jaarverslag 2016

18 april 2017

De Commissie voor de Arbeidsrelaties publiceert het jaarverslag en de bijhorende beslissingen voor het jaar 2016. De beslissingen gebeurden enkel op basis van de algemene criteria. Ze werden niet aangevochten bij de arbeidsrechtbanken.

In het voorbije jaar steeg het aantal zaken; het aantal onontvankelijke aanvragen daalde en was beperkt tot aanvragers die geen antwoord gaven op bijkomende vragen. De aanvragers gaven duidelijk de aard van de door hen gekozen arbeidsrelatie aan. De werkwijze en werking van de commissie zijn beter bekend geworden. De Commissie probeert dit bereik nog te vergroten, onder meer door bekendmaking via de websites van de betrokken overheidsinstanties. Ook de steun van de Unie van Sociale Secretariaten wordt erg gewaardeerd.

De Commissie heeft eveneens gekozen voor een toegankelijker taalgebruik en een vereenvoudiging van de aanvraagformulieren. Daarvoor is de goedkeuring van de betrokken ministers noodzakelijk.

Jaarverslag 2016