Conferentie Datamining

29 september 2017

In samenwerking met de Europese Commissie en in het kader van de werkzaamheden van het European Platform Undeclared Work verzamelden op 27 en 28 september in de FOD Sociale Zekerheid deelnemers uit 8 verschillende Europese lidstaten om te leren van de Belgische ervaring met dataminingsystemen in de strijd tegen niet-aangegeven arbeid en sociale fraude.

De deelnemers wisselden expertise uit met verschillende presentaties en tijdens interactieve sessies kwamen diverse vragen en overwegingen aan bod in verband met alle mogelijkheden en kansen die datamining kan bieden.

Tevens werd er een eerste voorstel van toolkit met aandachtspunten, vereisten en aanbevelingen gepresenteerd. Voor inspectie- en controlediensten kan de nog op te leveren definitieve versie van deze toolkit dienen als leidraad voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve datamininginitiatieven bij de uitdagende en continue strijd tegen niet-aangegeven arbeid en sociale fraude.

European platform Undeclared Work