Conferentie over het luik Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI) van het ESF+

20 januari 2023

In september 2022 zijn de FOD Werkgelegenheid en de FOD Sociale Zekerheid van start gegaan als Belgisch Nationaal Contactpunt (NCP) voor het luik Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI) van het Europees Sociaal Fonds (ESF+). In dit verband nodigen wij u uit voor het eerste evenement van ons NCP op 2 maart te Brussel. 

Tijdens dit evenement zullen wij EaSI en de financieringsmogelijkheden ervan presenteren. Dit instrument is namelijk een belangrijk middel om uw projecten op het gebied van werkgelegenheid en sociale innovatie te financieren. Bovendien zullen Belgische projectteams die door dit programma worden gefinancierd, aanwezig zijn om hun werk te presenteren en hun ervaringen te delen.

Het evenement vindt plaats op donderdag 2 maart 2023 van 9 tot 13 uur bij de FOD Sociale Zekerheid, zaal  Saman (verdieping -2) aan de Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel. Voertalen zijn Frans en Nederlands. Er zijn tolken voorzien.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit

  • 9.00-9.15: Welkom
  • 9.15-10.15: Presentatie van EASI en NCP
  • 10.15-10.45: Voorstelling van het BELMOD-project door de FOD Sociale Zekerheid
  • 10.45-11.15: Koffiepauze en netwerken
  • 11.15-11.45: Presentatie van het Right First project door Bruss'Help
  • 11.45-12.00 : VRAAG EN ANTWOORD
  • 12.00-13.00 : Lunch

Registratie is gratis maar verplicht. Volg deze link om in te schrijven. De plaatsen zijn beperkt tot 60 personen, dus wacht niet te lang.

Voor meer informatie over het programma en het contactpunt kunt u onze website raadplegen of rechtstreeks contact met ons opnemen op de volgende nummers: + 32 2 509 84 44 (Fr) en +32 2 233 42 60 (Nl).