Crisis in horecasector erkend

7 januari 2019

De federale minister van KMO's en zelfstandigen Denis Ducarme (MR) erkende in een omzendbrief dat de horecasector in een crisis verkeert. Verzoeken om aanpassing, uitstel of vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen door zelfstandigen in hotels, restaurants en cafés worden vergemakkelijkt. 

Vanaf 1 januari 2019 is de wetgeving waarbij de zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen kunnen aanvragen hervormd. De aanvragen worden behandeld door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)  en niet langer door de Commissie bij de FOD Sociale Zekerheid.

Om de overgang vlot te laten verlopen, konden de socialeverzekeringsfondsen geen nieuwe aanvragen tot vrijstelling indienen van 1 oktober 2018 tot 31 december 2018. De aanvraagtermijn die met deze periode samenvalt, zal met 3 maanden verlengd worden zodat de zelfstandige door de opschorting van de termijn geen nadeel ondervindt.