Crisis in Oekraïne: opvang in België

9 maart 2022

De federale overheid lanceert een nieuwe informatieve website voor Oekraïners die hun thuisland hebben verlaten als gevolg van de crisis. De website informeert je over rechten en plichten, het verblijfsstatuut en de tijdelijke bescherming. De website informeert daarnaast ook over de mogelijkheden om hulp te verlenen.

Een Europese richtlijn die in Belgisch recht is omgezet, voorziet in minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden op het grondgebied van de Europese Unie. 

Via het tijdelijke beschermingsstatuut kan je als Oekraïner, na registratie, een A-kaart aanvragen bij jouw gemeente. Dan kan je werken, je inschrijven bij de verplichte ziekteverzekering of aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW van de gemeente waar je verblijft. Kinderen kunnen ook school lopen.

Van zodra je werkt ben je beschermd bij de verplichte ziekteverzekering. Je moet je nog wel aanmelden bij een ziekenfonds. Op Coming2Belgium vind je onder “komende van andere of derde landen” alles wat geldt inzake sociale zekerheid.

Als je niet werkt maar wel de A kaart hebt kan je je vrijwillig inschrijven bij een ziekenfonds en mits een bijdragebetaling beschermd zijn voor de gezondheidszorgen.

Meer informatie op info-ukraine.be