Crisismaatregelen zelfstandigen

5 mei 2020

Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verlengd

De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht is verlengd tot 31 mei 2020 en wordt automatisch uitbetaald. 390 852 zelfstandigen in hoofdberoep hebben een aanvraag voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht ingediend via hun sociaal-verzekeringsfonds; dat is 52,28% van de zelfstandigen (in hoofdberoep) aangesloten in België.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaald vanaf de eerste dag ziek

Zelfstandigen die tijdens de coronacrisis ziek worden, kunnen een ziekte-uitkering ontvangen vanaf de eerste dag dat ze effectief ziek werden; er wordt niet langer rekening gehouden met de datum vermeld op het ziekte-attest. Door de specifieke maatregelen die gelden voor een consultatie van een (huis)arts, kan het immers lang duren vooraleer een zieke effectief zijn (huis)arts kan raadplegen. Daarom geldt deze specifieke crisismaatregel voor de periode van 1 maart tot eind september 2020.

Uitstel van betaling van werknemersbijdragen

Heel wat ondernemingen lijden onder de sluitingsmaatregelen nav het coronavirus. Om deze moeilijke periode te overbruggen, kan de betaling van de sociale-zekerheidsbijdragen voor de werknemers worden uitgesteld. Ongeveer 25% van de werkgevers doet dit.