Dashboard sociale bescherming geüpdatet

13 januari 2023

Het Dashboard Sociale Bescherming van de FOD Sociale Zekerheid heeft als doel de kerngegevens over de sociale bescherming meer zichtbaar en toegankelijk te maken. Het werd nu bijgewerkt op basis van de meeste recente brongegevens.

Wegens methodologische wijzigingen gebeurden in het dashboard adequaatheid enkele aanpassingen, onder meer in het deel over de sociale minima als percentage van de armoederisicogrens, en in het deel over de evolutie van het armoederisico. Deze wijzigingen staan uitgebreid beschreven in de methodologische nota.

Tot slot werd ook de toegankelijkheid voor personen met een visuele beperking verbeterd.

Dashboard sociale bescherming