De DG Personen met een Handicap lanceert zijn vernieuwde en toegankelijkere website!

Persbericht
13 juli 2023

De Directie-generaal Personen met een Handicap (DG HAN) van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid lanceert zijn volledig herwerkte, verbeterde website. De site is toegankelijker en gebruiksvriendelijker ontworpen, en richt zich specifiek tot zijn doelgroep, nl. personen met een handicap en hun omgeving.

De website van een openbare administratie moet in de eerste plaats een rijke en heldere bron van informatie zijn, en vooral wanneer de doelgroep personen met een handicap zijn. Die personen en hun omgeving moeten er zonder moeite terecht kunnen om te weten te komen waarop zij recht hebben en eveneens gemakkelijk een beroep kunnen doen op hun rechten. Dat was de belangrijkste overweging om de inhoud en de redactie van de website te herzien.

De belangrijkste troeven

Toegankelijk voor iedereen: er werd gestreefd naar het hoogste niveau van technische toegankelijkheid binnen de EU-richtlijn en WCAG 2.1, niveau AAA, met een bijzondere focus op contrast. Alle teksten werden herschreven met het oog op duidelijkheid, leesbaarheid en begrijpelijkheid. Bovendien wordt de belangrijkste inhoud ook aangeboden in een versie die gemakkelijk te lezen is voor personen met een verstandelijke handicap of voor wie slechts gedeeltelijk geletterd is. In een volgende fase is zal de belangrijkste informatie ook beschikbaar zijn in gebarentaal en via audiobestanden.

Heldere structuur en gebruiksvriendelijk: de nieuwe structuur en design moeten de vindbaarheid van informatie vergroten. Daarom werd het design ook getest bij de doelgroep zodat iedereen gemakkelijk de informatie vindt waarnaar hij op zoek is.

Drempels verlagen: De maatschappelijk werkers van DG HAN helpen burgers dagelijks met hun verzoeken en zijn beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Maar op de vorige website was het moeilijk om de manieren te vinden hoe je de medewerkers van de DG HAN in iedere buurt kon bereiken. Vanaf nu staan de contactgegevens van de centra voor de erkenning van de handicap prominent op de homepagina en is het nu veel gemakkelijker om de verschillende zitdagen te kennen.

Deze wijzigingen zijn slechts het vertrekpunt van een gestage verbetering van de website als informatiemiddel voor personen met een handicap en hun naasten. DG HAN stelt namelijk ook een gloednieuw aanvraagformulier ter beschikking van het publiek. Dit gebruiksvriendelijkere formulier vereenvoudigt het proces van het aanvragen van een erkenning van een handicap, een parkeerkaart of een tegemoetkoming.

Er zijn verder dit jaar ook andere verbeteringen gepland, waaronder een gebruiksvriendelijke simulatietool voor het berekenen van het bedrag van de tegemoetkomingen, het online boeken van afspraken en het veilig online raadplegen van het persoonlijk dossier.

Een inclusieve communicatie naar de burger

De vernieuwing van de website is één van de structurele inspanningen van de DG HAN om zijn communicatie met de burger te verbeteren. Zo werd er al een eenvoudiger online contactformulier in gebruik genomen en worden de brieven naar de burgers herschreven. De telefonische bereikbaarheid werd verruimd van 4 naar 5 halve dagen per week en alle eerstelijnsmedewerkers kregen een opleiding inclusieve communicatie. Dat alles draagt ertoe bij dat de persoon met een handicap de communicatie en informatie van de DG HAN als kwalitatiever en relevant ervaart.

Karine Lalieux, Minister bevoegd voor Personen met een Handicap: "De lancering van deze nieuwe website is het hoogtepunt van een lange periode van werk, briljant en professioneel gecoördineerd door de teams van DG HAN. Het is de laatste in een lange reeks verbeteringen die de DG de afgelopen maanden heeft doorgevoerd om informatie en communicatie toegankelijker, inclusiever en effectiever te maken voor mensen met een handicap. De herziening van de website, die gedurende het hele proces in nauwe samenwerking met mensen met een handicap is uitgevoerd, zal uiteindelijk alle normen, vereisten en technologieën bevatten die nodig zijn om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Zo bestrijden ze de digitale ontoegankelijkheid van begunstigden, zoals uiteengezet in het Federaal Actieplan Handicap. Met deze nieuwe website en de lopende werkzaamheden in de centra van de DG om de fysieke toegankelijkheid te verbeteren, zet DG HAN zijn werk en inspanningen voort om inclusie tot een prioriteit en een realiteit te maken".

De website van de DG Personen met een Handicap kan je bezoeken via www.handicap.belgium.be

NOOT VOOR DE REDACTIE - Contactgegevens

Julie Clément, Directeur-generaal van de DG Personen met een Handicap

Press@minsoc.fed.be / +32 496 59 77 41

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid