De doelmatigheid van de minimumuitkeringen

14 oktober 2022

In deze ‘Cijfers in de kijker’ nemen we de doelmatigheid van de minimumuitkeringen onder de loep. Elk jaar berekent de FOD Sociale Zekerheid de verhouding van de minimumuitkeringen tot de armoedelijn voor een aantal hypothetische gezinnen. Deze cijfers worden onder meer hernomen in het jaarlijkse monitoringrapport van onze FOD (‘Analyse van de evolutie en sociale bescherming in België’), en de armoedebarometer van de POD Maatschappelijke Integratie.

We focussen hier op de periode sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie, vanaf 2020 dus. Als referentiepunt nemen we inkomensjaar 2018.

Het artikel toont voor de meeste stelsels een geleidelijke maar continue verbetering van de doelmatigheid van de sociale minima sinds 2018. Desondanks deze verbetering blijven de meeste minimumuitkeringen onvoldoende hoog om gerechtigden te beschermen tegen inkomensarmoede.

Lees verder: De doelmatigheid van de sociale minima in tijden van crisis