De respons van de sociale bescherming op de COVID-19 pandemie in België (BTSZ)

22 december 2020

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) publiceert een speciaal themanummer over "Monitoring en beheer van de sociaaleconomische impact van de COVID-19 crisis in België".

Het themanummer bevat volgende bijdragen:

  • Monitoring en beheer van de sociaaleconomische impact van de COVID-19 crisis in België. (Koen Vleminckx)
  • Macro-economische impact van de uitbraak van het Coronavirus: recessie, herstel en blijvende schade (Arthur Jacobs)
  • The End of the World as We Know It? De impact van de COVID-19 uitbraak op de Belgische arbeidsmarkt (Tom Bevers, Valerie Burnel, Ann Coenen, Valerie Gilbert en Arthur Jacobs.)
  • De impact van de COVID-19 pandemie op de werkloosheid: eerste resultaten (Chloé Loyen, Nathalie Wuyts en Michiel Segaert)
  • Tijdelijke uitbreiding van het overbruggingsrecht als financieel vangnet voor zelfstandigen die inkomensverlies ondervinden als gevolg van de Coronacrisis. (Veerle De Maesschalk en Marina Geeraert)
  • COVID-19 crisis: simulatie impact van het loonverlies bij tijdelijke werkloosheid in geval van overmacht en het inkomensverlies in geval van een overbruggingsrecht. (Yannick Thuy, Guy Van Camp en Dieter Vandelannoote)
  • Tijdelijke werkloosheid tijdens COVID-19: een buffer tegen ontslag met twee gezichten. (Tine Vandekerkhove, Ludo Struyven en Tim Goesaert)
  • Armoede en kwetsbare groepen tijdens de Coronacrisis. (Jeroen Barrez en Rudi Van Dam)
  • De impact van de COVID-19 pandemie op de evolutie van en de strijd tegen zwartwerk in België (Frederic De Wispelaere en Dirk Gillis)

BTSZ themanummer 1/2020