Deeleconomie en sociale verplichtingen

31 juli 2017

De deeleconomie brengt via virtuele platformen consumenten en particuliere aanbieders met elkaar in contact om onderling producten, diensten en kennis te gebruiken, ruilen en verkopen. Wie een beroepsbezigheid uitoefent in België zonder verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst wordt in beginsel beschouwd als een zelfstandige.

In het kader van de deeleconomie is men echter niet onderworpen aan het wettelijk sociaal statuut der zelfstandigen wanneer cumulatief volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de diensten worden uitsluitend verleend aan natuurlijke personen die niet optreden in het kader van hun eigen beroepsbezigheid;
  • de diensten komen uitsluitend tot stand door tussenkomst van een erkend elektronisch platform of een elektronisch platform dat door een overheid wordt georganiseerd;
  • de activiteit beperkte inkomsten genereert, d.i. niet meer dan 5.100 EUR/jaar (geïndexeerd brutobedrag). Op fiscaal vlak moeten deze inkomsten ook beschouwd worden als een divers inkomen;
  • de vergoedingen enkel door het platform of door tussenkomst van dat platform worden betaald, en niet rechtstreeks tussen consument en particuliere aanbieder.

In alle andere gevallen, zoals bijvoorbeeld het leveren van diensten aan bedrijven of het niet werken via een erkend platform, zijn op sociaal vlak de regels als zelfstandige in bij- of hoofdberoep van toepassing. 

Meer informatie over deeleconomie

Meer informatie over de fiscale gevolgen van de deeleconomie

Lijst van erkende platformen