Doelmatigheid van sociale minima

17 februari 2021

In de rubriek ‘Cijfers in de kijker’ van deze maand nemen we de doelmatigheid van de minimumuitkeringen onder de loep. 

In het recente federale regeerakkoord staat het voornemen om de minimumuitkeringen op te trekken in de richting van de armoedegrens. Dit voornemen is niet nieuw. Hoewel het optrekken van de minimumuitkeringen reeds meerdere keren op de agenda stond, nam de doelmatigheid van de sociale minima in de periode 2010 – 2017 nauwelijks toe.

De ramingen voor de periode 2018 – januari 2021 lijken echter te wijzen op een kentering. Die werd ingezet op het einde van de vorige legislatuur, onder meer door de uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe 2019-2020. Daarbovenop komen de verhogingen van een aantal minimumuitkeringen op 1 januari 2021.

Lees verder: De doelmatigheid van de sociale minima