EaSIBEL: financiering van tewerkstellingsprojecten en sociale vernieuwing

21 november 2022

De FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (WASO) lanceren een informatieve webpagina over het project EaSIBEL dat financiële ondersteuning biedt voor tewerkstellingsprojecten en sociale innovatie via het Europees EaSI project.

De algemene doelstelling van het programma is om de duurzame ontwikkeling van de samenleving te bevorderen via financiering van sociaal vernieuwende projecten inzake tewerkstelling. Een van de prioriteiten is de uitsluiting van bepaalde maatschappelijke groepen te bestrijden. De prioriteiten zijn:

  • tewerkstelling en competenties
  • arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit
  • sociale bescherming en actieve inclusie
  • arbeidsomstandigheden.

Je vindt alle informatie over voorwaarden en wijze van aanvragen, vaak gestelde vragen en contactmogelijkheden op de website van de FOD Sociale Zekerheid: Nationaal Contact Punt EaSIBel