EasiBEL informatief event 2 maart

2 maart 2023

Het Belgisch Nationaal Contactpunt (NCP) voor het luik Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI) van het Europees Sociaal Fonds (ESF+) organiseerde een eerste informatief evenement te Brussel.

Tijdens dit evenement presenteerde het team het project en de financieringsmogelijkheden ervan. Dit instrument is namelijk een belangrijk middel om uw projecten op het gebied van werkgelegenheid en sociale innovatie te financieren.

Belgische projectteams die door dit programma worden gefinancierd, presenteerden hun project en deelden hun ervaringen. Dat waren het BELMOD project van de FOD Sociale Zekerheid en het project Right First van Bruss’Help.

Alle informatie op de website https://easibel.be/