EN3S en de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid bundelen hun krachten

Persbericht
10 juli 2024

De directeur van de Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S), Dominique LIBAULT, en de voorzitter van het Directiecomité van de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Peter SAMYN, hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de komende drie jaar (2024-2027) waarbij verschillende Belgische socialezekerheidsinstellingen betrokken zijn. De partners kwamen op 8 juli bijeen om het partnerschap te lanceren.

Dit partnerschap richt zich op samenwerking in onderwijs, het delen van expertise, en het versterken van uitwisselingen op het gebied van overheidsbeleid. Het voornaamste doel is om de vergelijkende ervaringen van de sociale zekerheidsstelsels in Frankrijk en België te bundelen. Hierdoor kunnen gezamenlijke trainingsprogramma's worden ontwikkeld die inspelen op de behoeften en ontwikkelingen binnen hun respectieve netwerken.

Door deze samenwerking tussen de Belgische FOD Sociale Zekerheid en EN3S zal expertise gedeeld kunnen worden in een educatief samenwerkingsverband: de gezamenlijke ontwikkeling van opleidingsprogramma's, de gezamenlijke ontwikkeling van onderzoeksactiviteiten en een beter begrip van de specifieke kenmerken van de organisatie van het sociale beschermingsstelsel in beide landen. Deze samenwerking biedt een reële kans om de Europese implicaties beter te begrijpen en om gemeenschappelijke internationale kwesties grondiger te onderzoeken.

Praktisch gezien bestaat de samenwerking uit volgende elementen:

  • Uitwisseling van sprekers en deskundigen in initiële, voortgezette en internationale opleidingsprogramma's;
  • Gezamenlijke organisatie van opleidingen;
  • Het bevorderen van onderzoekswerk en wederzijdse publicaties op gemeenschappelijke gebieden van het overheidsbeleid voor sociale bescherming (ecologische transitie, kunstmatige intelligentie);
  • Wederzijds een beroep doen op de expertise van de andere partij.

"Met de ervaring van EN3S en ons netwerk voor sociale zekerheid willen we de vaardigheden van onze instellingen ontwikkelen om 'toekomstbestendig' te zijn." - Peter Samyn, voorzitter van het Directiecomité van de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

"EN3S is verheugd om deze samenwerking aan te gaan met de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Hierdoor kunnen we gezamenlijke initiatieven en opleidingen ontwikkelen voor het personeel van onze respectieve netwerken. Dat doen we door het systematiseren van de Frans-Belgische benchmark voor sociaal beschermingsbeleid, in het bijzonder over belangrijke kwesties zoals AI en de ecologische transitie." - Dominique Libault.

Over EN3S

Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S), een nationale openbare administratieve instelling, is een toonaangevende openbare dienst die zich toelegt op het uitvoeren en bevorderen van sociale bescherming.
De school werd opgericht in mei 1960 en is sinds 1978 gevestigd in Saint Etienne, maar heeft ook een vestiging in Parijs.
De school is lid van het Réseau des Ecoles de Service Public (RESP) en beheert en leidt ook het Institut des hautes études de protection sociale (IHEPS).

Het is verantwoordelijk voor een breed scala aan taken:

  • Aanwerving en opleiding van managers van socialebeschermingsorganen;
  • Permanente educatie voor leidinggevenden van organisaties en actoren op het gebied van gezondheid en sociale bescherming;
  • Ontwikkelen van studies en onderzoek;
  • Een reeks internationale samenwerkings- en ondersteuningsdiensten inzetten;
  • De waarden van sociaal burgerschap bevorderen en leermiddelen ontwikkelen om sociale bescherming te onderwijzen.

Elk jaar leidt de School meer dan 10.000 managers en professionals in sociale bescherming op, waaronder 400 internationale stagiairs.

Website: https://en3s.fr/

Over de Belgische FOD Sociale Zekerheid

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, opgericht bij Koninklijk Besluit van 23 mei 2001, heeft als hoofddoel het welzijn van de Belgische bevolking en de goede werking van de Belgische sociale zekerheid te garanderen.

Hiertoe heeft het een transversale rol die zich richt op verschillende taken: Het bereidt het algemene socialezekerheidsbeleid voor, ondersteunt en coördineert dit, en begeleidt en houdt toezicht op openbare socialezekerheidsorganen en -instellingen. Daarnaast neemt het deel aan het ontwerpen, opstellen, voorbereiden en interpreteren van socialezekerheidsverordeningen. Het draagt bij aan de evaluatie van sociaal beleid op basis van een evidence-based beleidsmodel, kent sociale rechten toe en treedt internationaal op.

Hiertoe neemt de FOD Sociale Zekerheid een centrale plaats in bij de coördinatie van de acties van het socialezekerheidsnetwerk. De uitvoering van zijn opdrachten berust op een nauwe samenwerking met de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) en andere openbare instanties. Samen vormen ze het Belgische socialezekerheidsnetwerk en werken ze onder een systeem van gemeenschappelijk beheer.

Website: https://socialsecurity.belgium.be

 

Perscontact:

EN3S: Julie DIGONNET, communicatiemedewerker (04 77 81 18 29 / julie.digonnet@en3s.fr )

FOD Sociale Zekerheid België: Sofia Ati Allah (0473 13 13 29 / press@minsoc.fed.be )