EPSCO-Raad van 7 december 2015

18 december 2015

Op maandag 7 december zijn de EU-ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken in Brussel bijeengekomen om de Europese Raad van 17 en 18 december voor te bereiden en de dossiers te bespreken die het Luxemburgse voorzitterschap voorgesteld heeft.

De EPSCO-Raad (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council) heeft er zich over de gemeenschappelijke richtsnoeren voor het sociaal en werkgelegenheidsbeleid voor het Europees Semester 2016 beraden. Ter herinnering: dit Europees Semester beoogt een betere coördinatie van het Europese groeibeleid en het vaststellen van aanbevelingen voor elke lidstaat in juni. De EPSCO-Raad heeft ook de sociale en werkgelegenheidsaspecten van het ontwerp van aanbeveling voor de eurozone goedgekeurd.

De Raad heeft ook beleidsconclusies aangenomen, met name Sociale governance voor een inclusief Europa en De bevordering van de sociale economie als belangrijkste motor van economische en sociale ontwikkeling in Europa.

Tot slot werd grondig van gedachten gewisseld over gelijke behandeling en non-discriminatie.

EPSCO-raad meeting