European Disability Card

29 september 2017

Vinden personen met een handicap al gemakkelijk de weg naar een museum, attractiepark of sportcentrum? Of mist deze doelgroep nog vaak evenementen? In beide gevallen kan de European Disability Card, die binnenkort ook in België gelanceerd wordt, een oplossing bieden.

Aanbieders van cultuur, sport of vrijetijd kunnen dankzij deze uniforme blauwe European Disability Card met foto en geldigheidsdatum eenvoudiger vaststellen of iemand erkend is als persoon met een handicap. 

De aanbieders hebben zelf de vrijheid om de aard van voordelen te bepalen waarvoor de European Disability Card gebruikt kan worden. Het kan gaan om reeds aangeboden of nieuwe voordelen voor personen met een handicap zoals kortingen, audiogidsen, voorbehouden (parkeer)plaatsen, passen om niet aan te hoeven schuiven etc.

Partners kunnen voor zo’n inclusief doelgroepenbeleid meer zichtbaarheid verwerven, o.m. dankzij de toekenning van een label. 

Inschrijven als aanbieder van cultuur, sport of vrijetijd kan eenvoudig op de website Personen met een handicap
Meer info? Mail ons op EUdisabilitycard@minsoc.fed.be

De FOD Sociale Zekerheid werkt voor dit project samen met de vier andere Belgische instellingen voor de integratie van personen met een handicap (VAPH, AVIQ, Phare en DSL). Personen met een handicap kunnen de European Disability Card bij elk van deze instanties aanvragen. Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie.