Expertise workshop Non Take-Up

4 maart 2020

Op 11, 12 en 13 maart 2020 organiseert de FOD Sociale Zekerheid samen met de Universiteit Antwerpen een workshop voor experten omtrent non take-up en coverage. Naar aanleiding van de call for papers over dit thema ontvingen we verschillende bijdragen, waarvan er 22 werden geselecteerd. Die worden doorgelicht tijdens de workshop.

Van de aanvragers werd verwacht dat zij een onderzoek zouden presenteren dat rechtstreeks verband houdt met een van de volgende onderwerpen:

  1. De meting en monitoring van niet-opname
  2. Innovatief onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van niet-opname
  3. Beleidsoplossingen ter bestrijding van niet-opname
  4. Meten en conceptualiseren van de dekking
  5. Dekking van het sociaal beleid in de praktijk.

Het niet opnemen van sociale uitkeringen heeft een belangrijke invloed op de effectiviteit en efficiëntie van sociale uitkeringen in het algemeen en sociale bijstandsuitkeringen in het bijzonder. Ondanks de groeiende literatuur over niet-opname, blijven er nog heel wat vragen bestaan over de meting ervan, de oorzaken, de gevolgen en de meest effectieve remedies.

Een daarmee samenhangende vraag is in hoeverre de dekking van de socialezekerheidsstelsels in de tijd, het beleid en de landen varieert. Het meten van de dekking blijft een omstreden onderwerp in vergelijkend onderzoek, dat voor verbetering vatbaar is.

Daarom organiseren de Universiteit Antwerpen en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een expertiseworkshop over niet-opname en dekking van sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen in ontwikkelde welvaartsstaten.

Deze workshop zal experten uit de academische wereld en de overheidsadministraties samenbrengen om nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek, best practices over het monitoren van de dekking en de niet-opname, en innovatief beleid te bespreken.

Meer informatie bij suzan.martens@minsoc.fed.be

Volg de workshop via de live stream: Ingrid.promotime.tv