Faillissementsverzekering voor zelfstandigen wordt overbruggingsrecht

30 november 2015

De Regering wenst de faillissementsverzekering uit te breiden tot de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit officieel moeten stopzetten door economische moeilijkheden. De DG Zelfstandigen van onze FOD heeft daarom op vraag van het kabinet W. Borsus een voorstel tot wetswijziging geformuleerd.

Er wordt niet aan de essentie van de verzekering geraakt: ze blijft haar aanvullend karakter behouden. Ze bevat nu drie pijlers:

  • faillissement en de onmogelijkheid om opeisbare of nog te vervallen schulden te voldoen 
  • gedwongen onderbreking van de zelfstandige activiteit
  • officiële stopzetting van de zelfstandige activiteit door economische moeilijkheden (nieuw).

De zelfstandige mag geen inkomen of vervangingsinkomen hebben. Indien de zelfstandige rechten kan laten gelden op een vervangingsinkomen uit de sociale zekerheid, blijft dat voorrang hebben op het overbruggingsrecht. Dat kan sowieso maar gedurende max. 12 maanden worden toegekend.

Faillissementsverzekering