FAVO: adviezen 2018

25 september 2018

De Federale Adviesraad voor Ouderen heeft tot taak om advies uit te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden met betrekking tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en de bestrijding van de kansarmoede, de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de mobiliteit.

De adviezen van 2018 zijn nu toegevoegd op de website:

  • advies betreffende de Algemene Beleidsnota Pensioenen van 19 oktober 2017
  • advies betreffende Beleidsnota's Gezondheidsbeleid (19 oktober 2017) en Sociale Zaken (17 oktober 2017)
  • advies betreffende voorstel wetaanpassing mantelzorgers en KB uitvoeringsbesluiten
  • advies betreffende de Algemene Beleidsnota Armoedebestrijding en Grootstedenbeleid, Personen met een beperking, Gelijke Kansen
  • advies betreffende de mogelijke gevolgen van de verplichte legerdienst/burgerdienst op het pensioenbedrag
  • advies betreffende de gevolgen op het pensioen van re-integratie na een arbeidsongeval

Federale Adviesraad voor Ouderen