FAVO: nieuwe adviezen

23 november 2018

De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) heeft de bevoegdheid om zich via adviezen uit te spreken over materie die ouderen aanbelangt.

De raad heeft een advies geformuleerd betreffende de uitrusting en de dienstverlening in de stations waar ouderen en minder mobiele personen hinder en ongemak ondervinden. Verder heeft de FAVO een advies geformuleerd over de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen en hoe die te verbeteren.

Je kan beide adviezen raadplegen op de website van de FAVO