Federaal actieplan handicap goedgekeurd

27 augustus 2021

Op 16 juli keurde de Ministerraad het 'Federaal actieplan handicap (2021 - 2024)' goed. Het plan kwam tot stand in nauwe samenwerking met alle ministers en staatssecretarissen, ondersteund door belangengroepen die personen met een handicap vertegenwoordigen (zoals de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en Unia).

Opgebouwd rond de zes assen van het regeerakkoord, biedt het actieplan 145 maatregelen ten voordele van personen met een handicap. Deze maatregelen raken alle aspecten van het leven: de coronacrisis, gezondheidszorg en sociale bescherming, werk en werkgelegenheid, toegankelijkheid, mobiliteit, bestrijding van discriminatie, participatie aan het culturele leven en sport, enz.

Er wordt voortaan ook rekening gehouden met het principe van 'handistreaming'. Dit betekent dat men bij elke maatregel en beslissing van de federale regering actief nadenkt over wat het effect daarvan is op personen met een handicap.

Minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een handicap, coördineert de uitvoering van het plan. Eind 2022 volgt een eerste voortgangsrapport en in 2024 een eindrapport.

Lees het Federaal actieplan handicap (2021 - 2024) (.pdf)

Meer informatie over 'handistreaming'