Federaal Actieplan Handicap: het tussentijds rapport werd goedgekeurd!

8 februari 2023

Op vrijdag 3 februari keurde de ministerraad het tussentijds rapport over de implementatie van het federaal actieplan handicap 2021-2024 goed.

Het federaal actieplan handicap is het actieplan van de federale regering om deze legislatuur de inclusie van personen met een handicap doorheen alle federale beleidsdomeinen te bevorderen. De 145 maatregelen expliciteren de dimensie 'handicap' van de geplande maatregelen in het regeerakkoord, en dragen bij tot de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Uit het tussentijds rapport blijkt dat er al 50 maatregelen volledig zijn uitgevoerd, met een gelijkaardige vooruitgang binnen alle assen van het regeerakkoord. Naast een oplijsting van de voortgang voor elke maatregel, geeft het rapport ook voor elke as van het regeerakkoord een overzicht van de uitdagingen, verwezenlijkingen en eventueel veranderende context.

Ter ondersteuning van de minister, belast met Personen met een handicap, stond onze FOD in voor de redactie van het rapport op basis van een rapportering via het federaal netwerk handicap - bestaande uit vertegenwoordigers van alle federale beleidscellen en administraties-, en de adviezen van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en Unia. Een eerste ontwerp van het actieplan werd in november 2022 voorgesteld en bediscuteerd op een conferentie met het maatschappelijk middenveld. Met de uitkomst van de conferentie werd het rapport vervolgens verder verfijnd.

Ontdek de video van de conferentie die doorging in november

Meer info