Federale overheid in cijfers

23 september 2016

De duurzame sociale balans (DSB) is een jaarlijks verslag en een website opgesteld door de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O). Het is een samenvatting en visuele voorstelling van cijfergegevens over de federale overheid op 01/01/2016 in de volgende domeinen:

  • tewerkstelling
  • inzetbare werkkracht
  • persoonlijke ontwikkeling
  • loopbaanbeheer
  • welzijn, arbeidsorganisatie en –omstandigheden;
  • sociaal overleg, participatief beheer en rechten van medewerkers
  • strategische planning en strategisch beleid
  • diversiteit
  • maatschappelijke impact.

De DSB bevat niet alleen basisgegevens over tewerkstelling, maar ook aspecten over de aansturing van de organisatie, arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden, HR-beleid, tevredenheid van de medewerkers, diversiteit, investeringen in de ontwikkeling van het menselijk potentieel, enz. Hiermee geeft het een beeld van de kwaliteit van de federale overheid als werkgever.

Je vindt alle informatie op de website van het Infocenter (FOD P&O)