FOD Sociale Zekerheid: dienstverlening

18 maart 2020

Gelet op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 17 maart 2020 en de bijkomende maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het Covid-19-virus in te dijken, heeft het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid beslist dat:

  • telewerken voor iedereen volledig de norm wordt, en
  • het onthaal en de fysieke permanenties worden gesloten.

Deze bijkomende maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Voor wat betreft de dienstverlening aan personen met een handicap vind je alle informatie op de website DG Personen met een handicap.